Lord agosto12_lago

Hostatgeria

Introducció

L’any 2009 van quedar beneïdes les instal·lacions de la segona planta de la Casa del Santuari.
Era una gran alegria pels qui havíem residit per llarg temps al Santuari, poder veure restaurada
aquesta planta, doncs havia estat sempre la part més deteriorada i perillosa d’enfonsament, era
inhòspita,entrava aire per tot arreu, tenia nombrosos degoters, a més d’estar plena de runa, no
ens podíem creure com havien pogut quedar unes instal·lacions tan acollidores i funcionals,
realment havia estat una obra volguda i beneïda per la Verge de Lord.

A partir d’aquest moment comença per a nosaltres una nova etapa, no buscada, però ja real a la
nostra vida, s’obria, al Santuari de Lord, la possibilitat de compartir amb altres el nostre estil de
vida religiós i solitari.

L’oportunitat de poder fer les obres és el que va marcar l’inici d’aquesta nova activitat per a
nosaltres, ja que fins al moment portàvem una vida d’estil claustral i amb comptades visites, el que
permetia fer una vida de recolliment i de silenci.

Qui ve és convidat a inserir-se en el silenci, a “desconnectar” de tot el que quotidianament t’ocupa
i et distreu (mòbils, internet…), per “connectar” amb una visió de la teva realitat més profunda.
Aquest preàmbul serveix per emmarcar la causa i els objectius de la nostra Hostatgeria.