Skip to content

Javier

Javier Sartorius

Mort súbitament als 44 anys.

Va arribar a la Comunitat als 29 anys després d’un llarg recorregut arreu del món.

Nat a Madrid, va anar a estudiar Administrador d’Empreses als Estats Units, on es va destacar com a molt bon tenista, arribant a jugar amb la élite mundial d’aquest esport. Mogut pels seus bons sentiments vers els més necessitats i per la necessitat interna que dóna la vocació, va anar a servir en una missió al Perú. Des d’allà va estar enviat a estudiar Teologia al Seminari de Toledo, on després de dos anys decidí marxar per cercar un lloc solitari i emprar la seva vida a l’oració i el sacrifici, és així que va arribar fins al Santuari de Lord.

Ja aquí, tot atraient als visitants amb la seva simpatia i amabilitat, es va inserir, sens no poca dificultat, en les feines de reconstrucció dels edificis, les feines del camp i amb el bestiar, desenvolupant la feina de pastor d’un ramat de cabres i ovelles. No va ser alié a la seva persona la dificultat de viure a la solitud, encara més pel contrast amb la seva vida anterior, però va saber superar-la amb el talant de campió que portava dins.

Endinsat cada vegada més en la vida d’oració i meditació de la Sda. Escriptura, va trobar la seva vocació i el que donava sentit a la seva vida, el que el va impulsar a oferir la seva vida a Déu, tot professant, amb vots particulars, la vida religiosa i el seu desig de servar estabilitat a la Comunitat de Lord.

Va acabar els seus estudis de Teologia, convidat a fer-ho pel P.Jordana i el Sr. Bisbe de la Diòcesi. Decidit a rebre l’Ordenació Sacerdotal i havent rebut les primeres ordres, un atac de cor va acabar amb tots els plans en aquest món per a començar la vida eterna.

Va deixar un rastre de bondat, d’autenticitat, de veritable transformació del seu ésser i de vida entregada al Senyor.

Descansa ja en la seva pau.

Memorando que el Pare Jordana va fer d’ell als seus 85 anys (PDF)