Skip to content

josé antonio

Jose Antonio García de Olalla i Aiguavives

José Antonio mort als 78 anys, va passar els darrers 20 anys de la seva vida al Santuari de Lord.

Nascut a Barcelona, de família aristocràtica i pudent, viu la seva infantesa en mig de la comoditat. Als 16 anys entra al Monestir de Sta. Maria de Poblet, a l’Ordre del Císter, on es troba amb el P.Jordana, que el té com a Superior, fins que als seus 26 anys, quan estava a punt de ser ordenat sacerdot, decideix marxar rere el P.Jordana, que havia passat de Poblet a la Trapa de Cóbreces (Santander), però José Antonio, allà, no és admès.

No torna a Poblet ni rep l’ordenació sacerdotal. El seu pare l’envia a estudiar la Carrera de Dret a l’Argentina, a Buenos Aires, on residia un germà seu. Va viure 10 anys al continent americà.

Quan torna a Espanya contrau matrimoni i té dos fills. Després de 21 anys de vida matrimonial i per problemes de convivència, demana la separació canònica del seu matrimoni i sol·licita al P.Jordana poder residir al Santuari de Lord.

Aquí viu, inserit en la Comunitat, recordant els seus vells temps de monjo cistercenc, on, a criteri del P.Jordana, era un exemple vivent de compliment i escrupolositat espiritual.

Col·labora en les feines materials, però principalment la seva tasca va ser la d’atendre als peregrins que arribaven fins al Santuari.

Home purità en idees més que en fets, patia per la situació del món i de la societat, allunyada del propòsit de Déu i mancada, al seu criteri, de la fermesa de dirigents que la conduïssin encertadament.

Un càncer va minar els darrers mesos de la seva vida i per fi lliurà cristianament la seva vida al Senyor.