Biblia_lord_2

La Biblia

Introducció

L’origen de l’home i del món on ell viu, no és altre que Déu i el seu voler. El fi de l’home i de la Creació, no és altre que Déu i el seu voler. Si el nostre fi és Déu, tot el que “ens hi apropa i ens uneix en Ell i en el bé”, és voluntat seva.

Els darrers esdeveniments mundials ens demostren que les creences religioses, que han d’apropar-nos a Déu i als germans, són emprades en ocasions, per a destruir i no per a construir i unir pobles o col·lectivitats en l’amor mutu i l’amor a Déu, Pare de tots.

Davant d’aquests fets lamentables, creiem que el millor bé que podem aportar, és facilitar la lectura dels Llibres Sants, difonent, en edicions sintètiques i assequibles, la coneixença de la Bíblia. Ella ens pot encaminar i ajudar a complir la santa voluntat de Déu.