Skip to content
paseo_nubes

Missió

La Comunitat de Lord entén que la seva missió és meditar i aprofundir la Sda. Escriptura, com a paraula de Déu enviada a l’home de totes les èpoques per il·luminar la seva raó i encendre la flama d’amor en el seu cor. No és un meditar que cerqui l’erudició, sinó la vivència i connexió amb la pròpia vida. És per això que la vocació ens ha portat a la solitud i al silenci, com a mitjans necessaris per a desenvolupar la missió.

El marc on es belluga la vida de la Comunitat és la Regla de St. Benet, com a exercici de les veritats revelades i meditades a la Sda. Bíblia,  a les que ajuda i potencia, organitzant la vida de tots els membres cap a la unitat, imatge del Cos Místic de Crist, del qual la Sta. Regla n’és expressió palesa.

Així doncs, podem definir a la Sda. Escriptura i a la Sta. Regla com els dos pilars on es desenvolupa la missió i la vida de la Comunitat. Com a mostra posem un comentari sintètic de tots els llibres de la Bíblia i l’explicació de la Sta. Regla . Ambdós tractats són obra del P.Jordana, fundador de la Comunitat.

Un lloc privilegiat ocupa la Verge Maria en el desenvolupament de la nostra missió, Ella és qui ens ha portat al seu Santuari i l’ha restaurat, introduint-nos en la voluntat del seu Fill, que ara es manifesta en l’acolliment dels qui vénen a l’Hostatgeria per compartir el nostre estil de vida i fer viva la seva presència en el cor dels seus fills.