paseo_nubes

Missió

La Comunitat de Lord entén que la seva missió és meditar i aprofundir la Sda. Escriptura, com a paraula de Déu enviada a l’home de totes les èpoques per il·luminar la seva raó i encendre la flama d’amor en el seu cor. No és un meditar que cerqui l’erudició, sinó la vivència i connexió amb la pròpia vida. És per això que la vocació ens ha portat a la solitud i al silenci, com a mitjans necessaris per a desenvolupar la missió.

Principalment els sacerdots de la Comunitat, alliberats de càrregues pastorals, estan cridats a una cura escrupolosa d’aquest objectiu, introduint-se en les llengües originals del text sagrat. La figura de la Verge Maria ocupa un lloc únic i rellevant dintre de la paraula revelada, tant que mereix un apartat especial que ens ajudi a endinsar-nos en el misteri d’aquesta criatura humana que va respondre a la voluntat divina d’una manera generosament plena.

El marc on es belluga la vida de la Comunitat és la Regla de St. Benet, com a exercici de les veritats revelades i meditades a la Sda. Bíblia i a les que ajuda i potencia, organitzant la vida de tots els membres cap a la unitat, imatge i realització del Cos Místic de Crist, del qual la Sta. Regla n’és expressió palesa. Així doncs, podem definir a la Sda. Escriptura i a la Sta. Regla com els dos pilars on es desenvolupa la missió i la vida de la Comunitat. Per a donar-ne una mostra posem un comentari sintètic de tots els llibres de la Bíblia i l’explicació de la Sta.

Regla com un compendi pràctic de vida espiritual, on St. Benet va ordenar els capítols tenint present un cos viu, on, com el cos, cada part està en el seu lloc i en unitat perfecta amb la resta de l’organisme. Ambdós tractats són obra del P.Jordana, fundador de la Comunitat.

La Biblia

La Verge Maria

 La Regla de Sant Benet